Manufaktura Czekolady sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
Wdrożenie na rynek japoński, amerykański i chiński najlepszej jakości wyrobów czekoladowych.”.

Celem projektu jest promocja marek produktowych firmy poprzez uczestnictwo w targach oraz misjach gospodarczych oraz innych przewidzianych w programie branżowych działaniach.

W efekcie powziętych w ramach projektu działań nasza marka Jamar stanie się bardziej rozpoznawalna na rynkach zagranicznych.

Bezpośrednim efektem działań będzie wzrost przychodów z tytułu działalności eksportowej.

Oprócz promocji firmy pośrednio wzrośnie dzięki podjętym działaniom wartość i rozpoznawalność marki Polska dzięki wsparciu najlepszych polskich eksporterów z branży spożywczej.

Wartość projektu: 647 123 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 438 560 PLN

 

 

 

Informacja o dotacji 1

Informacja o dotacji 2

  Firma Manufaktura Czekolady Sp. z o.o. realizowała projekt w ramach Działania 6.5.2 o nazwie
"Promocja firmy MANUFAKTURA CZEKOLADY sp. z o.o.".
Projekt realizowany był w okresie 01/01/2014 - 31/12/2014.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
Umowa/decyzja o dofinansowanie: UDA-POIG.06.05.02-00-665/13-00
Nr projektu: WND-POIG.06.05.02-00-665/13