margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; background-color: rgb(255, 255, 255);"> 

Informacja o dotacji 1

Informacja o dotacji 2

  Firma Manufaktura Czekolady Sp. z o.o. realizowała projekt w ramach Działania 6.5.2 o nazwie
"Promocja firmy MANUFAKTURA CZEKOLADY sp. z o.o.".
Projekt realizowany był w okresie 01/01/2014 - 31/12/2014.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
Umowa/decyzja o dofinansowanie: UDA-POIG.06.05.02-00-665/13-00
Nr projektu: WND-POIG.06.05.02-00-665/13